Wrzoski

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00053875/5

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że: w dniu 14-07-2023r. o godz. 09:00
w budynku Sądu Rejonowego w Opolu
mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 214,
odbędzie się druga licytacja nieruchomości
Budynek hotelowo-gastronomiczny o powierzchni 430,44 m2
po przebudowie i rozbudowie na bazie budynku biurowo-usługowego
oddany do użytkowania w grudniu 2013 r.

Położony przy ul. Barwnej 7, obręb Wrzoski w Opolu, działki o numerach 585/23 oraz 632/29. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, wolnostojący, parterowy z użytkowanym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Obiekt o zwartej bryle w kształcie litery „L”. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z bloczków z betonu komórkowego YTONG na zaprawie klejonej. Strop nad parterem żelbetowy i nad piwnicą odcinkowy z cegły na belkach stalowych. Ściany działowe z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej i z płyt gipsowych na stelaży z profili stalowych. Dach dwuspadowy, w kształcie litery L, pokryty dachówką cementową Brass. Więźba dachowa drewniana, dwuspadowa, ustrój konstrukcyjny zróżnicowany w dwóch częściach budynku: jętkowy oraz płatwiowo-kleszczowy. Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne, dla gości hotelu prowadzące do Sali konsumenckiej oraz dwa boczne dostępne dla obsługi obiektu i stanowiące drogę ewakuacyjną z budynku.
Obiekt wyposażony jest w instalacje i przyłącza: elektryczna oświetlenia, gniazd wtyczkowych i siły, zasilanie linią kablową, wodna z sieci miejskiej, kanalizacyjna podłączona do sieci miejskiej, centralne ogrzewanie (własna kotłownia olejowa, powietrzna pompa cieplna De Dietricvh), klimatyzacja, deszczowa, instalacja zabezpieczeń pożarowych. Obecnie wszystkie opisane poniżej instalacje nieczynne, obiekt obecnie nie jest użytkowany.

Parter budynku stanowi przestronna sala konsumencka wraz z barem dostępna z głównego wejścia wraz z zapleczem magazynowym, zaplecze socjalne oraz pomieszczenia obsługi obiektu. Sala konsumencka przeznaczona dla gości hotelu oraz klientów z zewnątrz. Piętro dostępne przez dwie klatki schodowe zajmują pokoje hotelowe, składzik bielizny oraz pomieszczenie biurowe z pokojem. W piwnicy znajduje się kotłownia wraz z pomieszczeniem na olej opałowy oraz magazyny zaplecza baru.
Od strony wschodniej z ulicy Barwnej wejście i bezpośredni dojazd do budynku z miejscami parkingowymi. Teren płaski, utwardzony, nawierzchnia asfaltowa, wydzielone miejsca parkingowe, odwodnienie placu powierzchniowe. Chodnik przed budynkiem wyłożony kostką brukową.
Od strony ulicy Barwnej teren ogrodzony. Ogrodzenie wykonane z gotowych ozdobnych prefabrykowanych paneli betonowych osadzonych na słupkach betonowych. Brama wjazdowa stalowa pełna, przesuwana.

należącej do dłużnika: Joanna Jureczka i Paweł Marchwiński
położonej: 45-960 Opole, ul. Barwna 7,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00053875/5]
Suma oszacowania wynosi 1 210 000,00 zł netto kwota bez podatku VAT
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 806 666,67 zł netto bez podatku VAT( do kwoty wywołania należy doliczyć 23 % podatku VAT)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 121 000,00 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030 z dopiskiem wadium do sprawy GKM 152/22 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 06-07-2023 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział IX Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA NIERUCHOMOŚCI – dostępna jest PONIŻEJ.