Wrzoski

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ E-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela,
podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 152/22,
w dniu 26-06-2024 o godzinie 12:00
rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości
położonej pod adresem: 45-960 Opole, ul. Barwna 7,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00053875/5,
będącej własnością dłużnika: Joanna Jureczka, Paweł Marchwiński.

Budynek hotelowo-gastronomiczny o powierzchni 430,44 m2 po przebudowie i rozbudowie na bazie budynku biurowo-usługowego oddany do użytkowania w grudniu 2013 r. Położony przy ul. Barwnej 7, obręb Wrzoski w Opolu, działki o numerach 585/23 oraz 632/29. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, wolnostojący, parterowy z użytkowanym poddaszem, częściowo podpiwniczony. Obiekt o zwartej bryle w kształcie litery „L”. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej oraz z bloczków z betonu komórkowego YTONG na zaprawie klejonej. Strop nad parterem żelbetowy i nad piwnicą odcinkowy z cegły na belkach stalowych. Ściany działowe z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej i z płyt gipsowych na stelaży z profili stalowych. Dach dwuspadowy, w kształcie litery L, pokryty dachówką cementową Brass. Więźba dachowa drewniana, dwuspadowa, ustrój konstrukcyjny zróżnicowany w dwóch częściach budynku: jętkowy oraz płatwiowo-kleszczowy. Do budynku prowadzą 3 wejścia: główne, dla gości hotelu prowadzące do Sali konsumenckiej oraz dwa boczne dostępne dla obsługi obiektu i stanowiące drogę ewakuacyjną z budynku.

Obiekt wyposażony jest w instalacje i przyłącza: elektryczna oświetlenia, gniazd wtyczkowych i siły, zasilanie linią kablową, wodna z sieci miejskiej, kanalizacyjna podłączona do sieci miejskiej, centralne ogrzewanie (własna kotłownia olejowa, powietrzna pompa cieplna De Dietricvh), klimatyzacja, deszczowa, instalacja zabezpieczeń pożarowych. Obecnie wszystkie opisane poniżej instalacje nieczynne, obiekt obecnie nie jest użytkowany. Parter budynku stanowi przestronna sala konsumencka wraz z barem dostępna z głównego wejścia wraz z zapleczem magazynowym, zaplecze socjalne oraz pomieszczenia obsługi obiektu. Sala konsumencka przeznaczona dla gości hotelu oraz klientów z zewnątrz. Piętro dostępne przez dwie klatki schodowe zajmują pokoje hotelowe, składzik bielizny oraz pomieszczenie biurowe z pokojem. W piwnicy znajduje się kotłownia wraz z pomieszczeniem na olej opałowy oraz magazyny zaplecza baru.

Od strony wschodniej z ulicy Barwnej wejście i bezpośredni dojazd do budynku z miejscami parkingowymi. Teren płaski, utwardzony, nawierzchnia asfaltowa, wydzielone miejsca parkingowe, odwodnienie placu powierzchniowe. Chodnik przed budynkiem wyłożony kostką brukową.
Od strony ulicy Barwnej teren ogrodzony. Ogrodzenie wykonane z gotowych ozdobnych prefabrykowanych paneli betonowych osadzonych na słupkach betonowych. Brama wjazdowa stalowa pełna, przesuwana.

Suma oszacowania wynosi 1 210 000,00 zł (kwota netto bez podatku VAT), zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 806 666,66 zł (kwota netto bez podatku VAT – do kwoty wywołania netto należy doliczyć 23% podatku VAT). Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania udziału, to jest 121 000,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

W dniu 21-06-2024 r. o godz. 11:00 wolno oglądać lokal. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Licytacja zakończy się w dniu 03-07-2024 r. o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Link do e-licytacji:
LOKAL HOTELOWO-GASTRONOMICZNY OPOLE ul. BARWNA 7 – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA NIERUCHOMOŚCI – dostępna jest PONIŻEJ.