Ozimek, lokal mieszkalny

OBWIESZCZENIE O E-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie art. 1066 Kodeksu postępowania cywilnego,
podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 365/23,
w dniu 17-04-2024 o godzinie 12:00
rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości położonej pod adresem:
46-040 Ozimek, ul. Powstańców Śląskich 2/2, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze
OP1O/00086034/8 będącej własnością dłużnika:
Edward Chojnowski, Małgorzata Ryk. Egzekucja z nieruchomości w przedmiotowej sprawie prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej.

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny. Dom z lokalem położony jest w pośredniej strefie miasta – pośród zabudowy ul. Powstańców Śląskich. Sąsiedztwo budynku stanowi podobna zabudowa mieszkaniowa. Lokal mieszkalny nr 2 położony jest na parterze w budynku jednopiętrowym, podpiwniczonym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem dwupołaciowym, z nowym przekryciem w nieodegłym czasie. Stopy nad piwnicą i parterem ogniotrwałe. Budynek częściowo ocieplony – tylko ściany szczytowe wg aktualnej technologii. Piwnica o ścianach z cegły, drzwi do piwnicy pełne gospodarcze. Schody na piętra betonowe, podstopia lastrico. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 40,30 m2. Powierzchnia obszaru całkowitego lokalu z piwnicą wynosi 57,70 m2. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Podłogi i posadzki w pokoju dziennym, kuchni i przedpokoju panele podłogowe w stanie miernym, w łazience położone płytki ceramiczne podłogowe. Tynki ścian i sufitów cementowo-wapienne zatarte na gładko, malowane farbą emulsyjną, sufity białe, stan do odnowienia malowania. W kuchni pas płyt ceramicznych pomiędzy dolnymi i górnymi szafkami oraz nad trzonem kuchennym – stan bez zastrzeżeń. Okna wymienione na pcv w pustką powietrzną, parapety wewnętrzne pcv, drzwi wejściowe wymienione, pomiędzy przedpokojem i pokojem oraz kuchnią bez drzwi wewnętrznych, wykonane łukowe przejścia, drzwi do łazienki. Drzwi z sieci handlowej z płyt MDF pokryte laminatem drewnopodobnym. Łazienka z wc – na ścianach płytki ceramiczne do stropu, posadzki z płytek ceramicznych, stan kafli przeciętny, wanna, umywalka. Biały montaż stanu przeciętnego. Do ciepłej wody zamontowany bojler w piwnicy. Instalacje w lokalu: E-230V, woda z sieci, ciepła woda z bojlera w piwnicy, kanalizacja do sieci, CO z sieci miejskiej, kaloryfery panelowe, brak gazu z sieci. Budynek jest w miernym stanie technicznym, podobnym do stanu domów wielorodzinnych z lat 1950-60 przy przeciętnej dbałości o budynek. Stan techniczny budynku określono jako średni.

Suma oszacowania wynosi 175 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 131 400,00 zł.

Lokal wolno oglądać w dniu 09-04-2024 r. o godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 17 520,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 24-04-2024 o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Link do e-licytacji:

lokal mieszkalny zniesienie współwłasności przez jej sprzedaż – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)