Ozimek, km 304/23

OBWIESZCZENIE O E-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela,
podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 304/23,
w dniu 22-05-2024 o godzinie 12:00
rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwszy
przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości
położonej pod adresem: 46-040 Ozimek, ul. Sikorskiego 3/9,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze OP1O/00084504/0, będącej własnością dłużnika: Monika Fąfrowicz.

Nieruchomość lokalowa składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 55,60 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 4,4 m2. Mieszkanie wyposażone jest w balkon. Lokal znajduje się w Ozimku przy ulicy Sikorskiego 3/9. W sąsiedztwie przeważa zabudowa mieszkalna wielorodzinna. W okolicy znajdują się również obiekty handlowe i usługowe. Lokal znajduje się na II budynku (3 kondygnacja). Przedmiotowy lokal przeszedł gruntowny remont 5-6 lat temu. W przedpokoju i kuchni na podłodze znajdują się płytki ceramiczne. W pokojach podłoga wyłożona jest panelami. W łazience na podłodze i na ścianach znajdują się płytki ceramiczne. W kuchni cześć ściany pokryta jest płytkami ceramicznymi. Ściany w pokojach są pomalowane. Łazienka wyposażona jest w toaletę, umywalkę oraz kabinę prysznicową. Stolarka drzwiowa wewnętrzna wykonana jest z płyt drewnianych, ościeżnice metalowe. Stolarka okienna wykonana z PVC. Stolarka okienna została wymieniona kilkanaście lat temu. Lokal wyposażony jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, centralnego ogrzewania – źródłem ciepła jest sieć ciepłownicza. Lokal wykorzystywany jest na cele mieszkaniowe. Lokal nie wymaga przeprowadzenia prac remontowych. Stopień zużycia lokalu można opisać jako niski. Lokal znajduje się w budynku o pięciu kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej. Budynek w którym znajduje się wyceniany lokal podłączony jest do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, sieci telekomunikacyjnej.

Suma oszacowania wynosi 344 650,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 258 487,50 zł.

W dniu 16-05-2024 r. o godzinie 13:00 można oglądać lokal. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 34 465,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Licytacja zakończy się w dniu 29-05-2024 o godzinie 12:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Link do e-licytacji:

Lokal mieszkalny – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)