Opole, 1-go Maja

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00075307/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 23-06-2023r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu
mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Nieruchomość lokalowa składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Powierzchni użytkowa lokalu wynosi 70,50 m2 . Lokal znajduje się w Opolu przy ulicy 1 Maja 19/6, w odległości około 200 metrów na północ od dworca kolejowego Opole Główne. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. W okolicy znajdują się liczne obiekty usługowe, handlowe, oświatowe, itp. Lokal znajduje się na II piętrze budynku. Okna usytuowane są od strony północnej i południowej. Ściany pokoi pomalowane są farbą. Podłoga w pokojach wyłożona jest wykładziną dywanową. W kuchni, łazience oraz przedpokoju podłoga pokryta jest płytkami ceramicznymi. Ściany w łazience pokryte są płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna wykonana jest z PVC. Stolarka drzwiowa wewnętrzna nie jest zamontowana we wszystkich otworach. Drzwi wewnętrzne zamontowane są w łazience. Drzwi wejściowe do lokalu wymagają wymiany. Lokal wyposażony jest w sieć elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania. Lokal wykorzystywany jest na cele mieszkaniowe. Stan techniczny lokalu należy przyjąć jako średni. Lokal wymaga poczynienia prac remontowych. W ostatnim czasie wyremontowana została cała łazienka oraz podłoga w przedpokoju oraz kuchni. Remontu wymaga kuchnia, podłoga oraz ściany w pokojach, ściany w przedpokoju. Ogólnie stopień zużycia lokalu można opisać jako średni. Lokal znajduje się w budynku o czterech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej, wybudowany kilkadziesiąt lat temu. Budynek w którym znajduje się wyceniany lokal podłączony jest do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci telekomunikacyjnej.

należącej do dłużnika: Mariusz Kuśmierski położonej: 45-068 Opole, ul. 1 Maja 19/6,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00075307/3]
Suma oszacowania wynosi 389 348,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 292 011,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 934,80 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030
z dopiskiem wadium do sprawy KMP 16/21 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 15-06-2023 r. o godz. 11.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.