Żłobek

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu 25-02-2022 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę pod
adresem ul. Ozimska 60 a, 45-368 OPOLE w sali nr 222,
odbędzie się pierwsza licytacja lokalu użytkowego położonego pod adresem:
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Opolska 4 ,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00088010/8.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem usługowym, w którym mieści się żłobek niepubliczny. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 2247/312 ma powierzchnię 0,1124 ha, nieruchomość jest ogrodzona. Budynek znajdujący się na nieruchomości jest budynkiem wolnostojącym o trzech kondygnacjach nadziemnych-parter, piętro oraz urządzone poddasze, wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek posiada również piwnice o wysokości pomieszczeń około 1,40 metra. Powierzchnia zabudowy budynku usługowego wynosi 215 m2. Budynek został wybudowany z cegły w latach przedwojennych. W latach 2015-2016 został przeprowadzony generalny remont budynku. W ramach remontu zostały wymienione: stropy, konstrukcja i pokrycie dachu, sieci wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa. W ramach prac została dobudowana klatka schodowa oraz wiatrołap. Obecnie budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej-murowany, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką, budynek w całości ocieplony. W budynku znajdują się 4 duże sale, w których na codzień przebywają dzieci, oprócz tego w budynku znajduje się szereg pomieszczeń pomocniczych takich jak: pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne, korytarze, kuchnie, łazienki, zmywalnie. Łazienki wyposażone są w toalety i umywalki przystosowane do wzrostu dzieci, dodatkowo łazienki wyposażone są w prysznice. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 355,28 m2. Ściany pomieszczeń pomalowane są farbami, ściany łazienek do połowy wysokości pokryte są płytkami ceramicznymi, podłogi płytkami ceramicznymi. Podłogi korytarzy oraz schody również są wyłożone płytkami ceramicznymi, natomiast podłogi w pozostałych pomieszczeniach wyłożone są panelami. W skosach dachu poddasza znajdują się okna dachowe, stolarka okienna wykonana jest z PCV. Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. Wewnętrzna sieć centralnego ogrzewania zasilana jest z sieci ciepłowniczej. Biura znajdujące się na poddaszu wyposażone są w klimatyzację, budynek wyposażony jest w wentylację mechaniczną.
Opisując stan techniczny budynku należy zwrócić uwagę na to, iż ujawniają się nieszczelności i spękania, spowodowało to widoczne, znaczne zacieki i plamy w wiatrołapie na suficie, w niektórych miejscach widać również drobne spękania ścian. Ze względu na zgięcia blachy stanowiącej opierzenie dachu, na elewacji widać czarne zacieki. Uwzględniając szeroki zakres prac remontowych, stan techniczny budynku należy uznać jako dobry.

będącej własnością dłużnika: Paweł Dziembek.
Suma oszacowania wynosi 1 202 264,00 zł brutto ( netto 977 450,41 + 224 813,59 VAT)
zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 901 698,00 zł brutto
(netto 733 087,80zł + 168 610,20zł VAT)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 120 226,40 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030 z dopiskiem wadium do sprawy GKM 142/21.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 18-02-2022 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.