Zawada-nieruchomość mieszkalna

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ E-LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela,
podaje do publicznej wiadomości,
że w sprawie GKm 151/22, w dniu 11-04-2024 o godzinie 13:00 rozpocznie się
w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) drugi przetarg w trybie licytacji elektronicznej nieruchomości
położonej pod adresem: 46-022 Zawada, ul. Turawska 9/3,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1O/00144410/3 dłużnika:
Romana Łacna, Bartosz  Świtniewski, GK System Sp. z o.o.

Lokal składa się z: pokoju, salonu z aneksem kuchennym, łazienki z WC, sypialni, wiatrołapu oraz klatki schodowej. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 153,30 m2. Lokal znajduje się w miejscowości Zawada przy ulicy Turawskiej 9. Jest to wschodnia część miejscowości. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki usługowe, handlowe, stadnina koni, korty tenisowe, pizzerie, stacja benzynowa. Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze budynku. Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal, jest budynkiem mieszkalno-usługowym, wybudowanym w technologii tradycyjnej, dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Na parterze budynku znajduje się lokal usługowy, na piętrze lokal mieszkalny. W 2020 roku budynek oraz lokal przeszły remont kapitalny. W czasie tych prac budynek usługowy został przebudowany na mieszkalno-usługowy. W czasie prac zostały również wymienione instalacje wewnątrz budynku. W pokoju, sypialni oraz salonie, podłoga wyłożona jest panelami podłogowymi. W łazience podłogi i ściany wyłożone są płytkami ceramicznymi. Ściany w pokoju, sypialni oraz salonie są pomalowane. Stolarka okienna wykonana z PVC. Stolarka drzwiowa wewnętrzna wykonana jest z drewna. Lokal wyposażony jest w taras. Lokal wyposażony jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej. Wyposażony jest także w klimatyzatory, pełniące również funkcję ogrzewania w okresie zimowym. Miejsce przewidziane na aneks kuchenny nie jest wyposażone w jakiekolwiek sprzęty czy też meble kuchenne. Lokal wykorzystywany jest na cele mieszkaniowe od 2020 roku. Stopień zużycia technicznego lokalu można opisać jako bardzo niski.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 18-04-2024 r. o godzinie 13:00. Na podstawie art. 9867po § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Suma oszacowania wynosi 690 731,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy oszacowania i wynosi 460 487,33 zł. Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 69 073,10 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w dniu 04-04-2024 r. o godzinie 10:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Link do e-Licytacji:

lokal mieszkalny – System elektronicznych licytacji (komornik.pl)