Zawada

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00146295/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że: w dniu 12-05-2023r. o godz. 10:00
budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 214,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Nieruchomość położona jest w południowo-wschodniej części miejscowości Zawada, przy ulicy Sosnowej 2.
Nieruchomość obejmuje działki ewidencyjne nr: 416/30, 494/30. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny upraw polowych oraz kompleks leśny. Działki nr: 416/30, 494/30, same w sobie mają nieregularne kształty. Razem stanowią jednak regularną działkę budowlaną. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 416/30 ma powierzchnię wynoszącą 0,0905 ha, natomiast działka nr 494/30 ma powierzchnię wynoszącą 0,0394 ha.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Nieruchomość jest ogrodzona. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którego budowa została ukończona w 2016 roku.Według danych z ewidencji gruntów i budynków budynek mieszkalny, znajdujący się na wycenianej nieruchomości, ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 98 m2 . Budynek jest tak posadowiony na nieruchomości, że obejmuje fragmenty obu działek ewidencyjnych. Obiekt ten jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wykonanym w technologii tradycyjnej – murowany. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Nie posiada kondygnacji piwnicy. Na parterze budynku znajdują się następujące pomieszczenia: wiatrołap, klatka schodowa, pokój, łazienka, salon z aneksem kuchennym, WC, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia, garaż. Dostęp do łazienki jest wprost z pokoju. Podłoga w WC, łazience, kuchni, klatce schodowej, garażu wyłożona jest płytkami ceramicznymi. Podłoga w pokoju oraz salonie parterze wyłożona jest panelami. Ściany w WC i łazience wyłożone są płytkami ceramicznymi. Ściany pozostałych pomieszczeń są malowane lub pokryte tapetą. Łazienka na parterze wyposażona jest w umywalkę i kabinę prysznicową. Schody na piętro są wykonane z betonu, który został jedynie pomalowany. Beton nie posiada okładziny. Na piętrze budynku znajdują się: przedpokój, łazienka, dwa pokoje, mały strych. W łazience podłoga i ściany wyłożone są płytkami ceramicznymi. Łazienka wyposażona jest w toaletę, umywalkę, wannę oraz kabinę prysznicową. W pokojach na podłodze znajdują się panele. We wszystkich pomieszczeniach na piętrze znajdują się skosy dachu.
Według dokumentacji budowlanej powierzchni użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 178,41 metra kwadratowego (wraz z garażem). Budynek podłączony jest do sieci wodociągowej, energetycznej oraz kanalizacji lokalnej. Budynek mieszkalny wyposażony jest również w monitoring oraz system alarmowy, jednak systemy te wymagają remontu. Budynek wyposażony jest w sieć centralnego ogrzewania. Sieć ta zasilana jest pompą ciepła. Ogrzewanie pomieszczeń realizowane jest poprzez ogrzewanie podłogowe. Budynek posiada również rekuperację. Z wad budynku należy zwrócić uwagę na fakt, iż trudno dogrzać jeden z pokoi znajdujących się na piętrze. W czasie pokrycia dachu śniegiem widać wyraźnie, iż dach nad pokojem w jednym miejscu nie jest ocieplony. Na piętrze widać rysę na ścianie pokoju. W łazience znajdującej się na parterze widać szczelinę pomiędzy posadzką (podłogą) a płytkami znajdującymi się na ścianie. Po 6 latach użytkowania wnętrze budynku wymaga odświeżenia (malowania). Aby sprawie działały monitoring i system alarmowy niezbędny jest remont tych instalacji. Generalnie stopień zużycia budynku należy uznać jako niski.

należącej do dłużnika: Jarosław Chojnowski
położonej: 46-022 Zawada, ul. Sosnowa 2,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00146295/4]
Suma oszacowania wynosi 916 403,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 687 302,25 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 640,30 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030
dopiskiem wadium do sprawy GKM 90/21 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 10-05-2023 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział IX Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.