ul. Wschodnia

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 21-11-2018r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 15,
odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 13/18 a.m.74
oraz budynków i budowli stanowiących przedmiot odrębnej w własności
położonych w miejscowości Opole przy ulicy Wschodniej nr 6A, gmina Opole M, powiat opolski, województwo opolskie.

Działka nr 13/18 o powierzchni 0,1776 ha o kształcie nieregularnym. Oznaczona w ewidencji gruntów jako Bi – inne tereny mieszkaniowe. Teren o płaskiej konfiguracji, wyposażony w sieć wodociągową, kanalizacyjną lokalną, elektroenergetyczną. Działka zlokalizowana w kompleksie czterech działek ze wspólną wewnętrzną drogą dojazdową. Teren ogrodzony, z bramą wjazdową stalową, w większej części utwardzony kostką betonową. Teren zagospodarowany, obsadzony ozdobnymi roślinami krzewiastymi i porośnięty wysokimi drzewami. Budynek magazynowo – biurowy w zabudowie bliźniaczej, 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany z bloczków żelbetowych. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty papą. Budynek ocieplony i otynkowany. Część biurowa i magazynowa o różnicowanych wysokościach.

Stolarka okienna PVC, okna okratowane, stolarka drzwiowa typowa płytowa. Hala magazynowa z bramą wjazdową stalową otwieraną automatycznie.

Posadzka betonowa ocieplona. Podłogi w części biurowej wykończone płytkami ceramicznymi i wykładziną dywanową. W hali magazynowej posadzka betonowa bez okładzin. Ściany tynkowane i malowane, w części sanitarnej i w kuchni wykończone terakotą. Sufity podwieszanie k-g.

Centralne ogrzewanie olejowe. Grzejniki panelowe. W hali magazynowej ogrzewanie nadmuchowe. Ciepła woda z dwóch elektrycznych podgrzewaczy. Jako alternatywne ogrzewanie – kominek znajdujący się w części biurowej.

Powierzchnia zabudowy: 385 m2

należącej do dłużnika:Dariusz Sołoniewicz

położonej: 45-593 Opole, Wschodnia 6 A,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00099647/2]

Suma oszacowania wynosi 656.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 437.333,33 zł BRUTTO ( 355.555,55 zł NETTO + 81.777,78 zł podatek VAT)

Licytant przystępujący do przetargu powinien najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65.600,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 z dopiskiem wadium KM 564/15

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 15-11-2018r. o godz.10:00 będzie można oglądać nieruchomość w obecności komornika natomiast od 6-11-2018 r. przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu Wydział I Cywilny przy ul. Ozimska 60 a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.