Turawa-dom

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00063413/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 10-03-2020r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 201, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości-dom.

Budynek wzniesiony ok 2008, wolnostojący, prosty w formie, parterowy z poddaszem użytkowym (mieszkalnym) i stryszkiem nieużytkowym, podpiwniczonym (w przyziemiu garaż i pomieszczenia pomocnicze), z poziomem podstawowym istotnie powyżej poziomu terenu. Dla budynku urządzono dwa wejścia zewnętrzne oraz wjazd do garażu w przyziemiu. Budynek został zrealizowany w technologii tradycyjnej, na fudamentach betonowych, murowany z cegły i bloczków betonowych, dach dwuspadowy, wysunięty nad tarasem ogrodowym. Rozkład budynku: w przyziemiu – garaż, kotłownia i pomieszczenia magazynowe (wys. od 2,00 do 2,20 m); na parterze – sień wejściowa z zejściem do piwnicy i wejściem do części dziennej, otwarta przestrzeń dzienna, z wejściem na schody na poddasze i wyjściem na taras, obejmująca salon z aneksem kuchennym, jadalnią i hol oraz łazienka przechodnia do pomieszczenia gospodarczego; na poddaszu – korytarz 4 pokoje i łazienka, we wszystkich pomieszczeniach poza korytarzem stropy częściowo ukośne; z korytarza wejście na stryszek nieużytkowy po schodkach klapowych zamontowanych w suficie. Rozkład pomieszczeń jest korzystny, typowy dla obecnie realizowanych domów jednorodzinnych z usytuowaną na parterze przestronną częścią dzienną przeznaczoną do wspólnego przebywania mieszkańców i sypialniami usytuowanymi na poddaszu. Podstawowe, widoczne elementy budynku nie wykazują znamion nieprawidłowego zużycia. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi około: 193m2. Teren wokół budynku (działka na której posadowiony jest budynek) w całości zagospodarowano jako ogród przydomowy – trawnik z nasadzeniami trwałej zieleni ozdobnej i drewnianym domkiem – altanką do zabawy dla dzieci. Ogród podobnie jak altanka wymagają odpowiednio gruntownej pielęgnacji oraz remontu/wymiany. Na odcinkach granicy od strony ulicy Władysława Planetorza działka nie jest ogrodzona, ale na pozostałym obwodzie jest ogrodzona od sąsiednich posesji mieszkalnych ogrodzeniem na nich zabudowanym. Posesja jest wyposażona w przyłącza do sieci elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Łączny obszar nieruchomości gruntowej to 0,0790 ha.

należącej do dłużnika: Agnieszka Bralich
położonej: 46-045 Turawa, ul. Planetorza 6,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00063413/2].

Suma oszacowania wynosi 389 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 291 825,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 910,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium KM 403/19”.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotową nieruchomość będzie można oglądać w dniu 27-02-2020 r.o godz.11:00.

Natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a, w sekretariacie Wydziału IX Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.