Szydłów

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Dom wraz z 26 arową działką

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 07-02-2018r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 117,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej na działce nr 219 a.m.6 obręb 0004 Szydłów o powierzchni 0,2600 ha, położonej w miejscowości Szydłów, gmina Tułowice, powiat opolski, województwo opolskie.

Nieruchomość położona jest we wschodniej części wsi Szydłów na terenie osiedla o dominującej funkcji mieszkalnej. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowią podobne budynki jednorodzinne, tereny zielone oraz grunty użytkowane rolniczo. Granice działki wyznaczają: od zachodu zabudowa mieszkaniowa, od południa i północy drogi dojazdowe, od północnego-zachodu grunty użytkowane rolniczo. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową po zjeździe z asfaltowej drogi przebiegającej przez wieś. Powierzchnia użytkowa budynku wraz z garażem wynosi: 161,48m2.
Działka nr 219 a.m. 6 o powierzchni 0,2600 ha posiada kształt wieloboku. Oznaczona w ewidencji gruntów jako tereny mieszkaniowe B – 0,1675ha oraz grunty orne R/RVI – 0,0925ha.
Teren o mocno pochyłej konfiguracji, wyposażony w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną. Ogrodzenie działki od frontu stanowi płot wykonany z elementów drewnianych na podmurówce, z pozostałych stron płot z siatki i elementów stalowych. Działka nieutwardzona, porośnięta wysokimi trawami i chwastami.
Budynek mieszkalny wolnostojący, o regularnej bryle, I kondygnacyjny z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, z garażem dwustanowiskowym w bryle budynku. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej, wg. projektu LMP60A z pracowni projektowej „Lipińscy”. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej kryty dachówką betonową. Budynek ocieplony, nieotynkowany, elewacja zewnętrzna budynku niewykończona, taras i schody wejściowe bez okładzin. Standard wykończenia: stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa typowa płycinowa, na podłogach płytki ceramiczne i panele, ściany i sufity tynkowane i malowane. Schody wewnętrzne betonowe wykończone płytkami ceramicznym. Brama garażowa uchylna z automatyką. Ogrzewanie gazem z butli, zamiennie kominkiem z płaszczem wodnym. Na całym parterze i w łazience na poddaszu ogrzewanie podłogowe. Grzejniki panelowe. Budynek z roku 2009 w dobrym stanie technicznym, wymagający wewnątrz drobnych prac wykończeniowych, wykończenia elewacji, tarasów i podjazdów, zagospodarowania działki. Budynek posiada następujące instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową ze zbiornika, elektryczną, c.o.

należącej do dłużnika: Damian Pachniowski
położonej: 49-130 Szydłów ul. Kwiatowa 11,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00123477/7]

Suma oszacowania wynosi 462.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 346.500,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46.200,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
66 2030 0045 1110 0000 0270 8030
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Warszawa
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KMP 30/16”.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 31-01-2018 r. od godz. 10.00 do 10.30 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.