Szczedrzyk

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KWOP1O/00071048/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 23-09-2022r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu
mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 214, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Nieruchomość obejmuje działkę nr 452/1. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleks leśny. Działka nr 452/1 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wybudowanym w latach osiemdziesiątych. Według ewidencji gruntów i budynków działka nr 452/1 ma powierzchnię 0,0900 ha. Działka ta posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ulicy Wesołej. Według danych z ewidencji gruntów i budynków budynek mieszkalny znajdujący się na działce nr 452/1 ma powierzchnię zabudowy wynoszącą 98 m2 , a budowa została ukończona w 1990 roku. Obiekt ten jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wykonanym w technologii tradycyjnej – murowany. Dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną. W 2015 roku został przeprowadzony remont dachu, w trakcie którego położono nową dachówkę ceramiczną. W 2005 lub 2006 roku zostały wymienione okna na produkty z tworzywa sztucznego. Stolarka wewnętrzna drzwiowa wykonana jest z drewna. Na parterze budynku znajdują się następujące pomieszczenia: wiatrołap, WC, kuchnia, jadalnia, spiżarnia, dwa pokoje oraz przedpokój. Podłoga w WC, przedpokoju, kuchni, klatce schodowej wyłożona jest płytkami ceramicznymi. Podłoga w pokojach na parterze wyłożona jest panelami. Ściany w WC wyłożone są płytkami ceramicznymi. Ściany pozostałych pomieszczeń są malowane. Na piętrze budynku znajdują się: przedpokój, łazienka oraz cztery pokoje, w tym jeden przechodni. W łazience podłoga i ściany wyłożone są płytkami ceramicznymi. Łazienka wyposażona jest w toaletę, umywalkę oraz kabinę prysznicową. W przedpokoju na podłodze znajdują się płytki ceramiczne. W jednym z pokoi na podłodze znajdują się panele. W trzech pokojach na podłodze znajdują się płyty wiórowe pokryte wykładziną. Powierzchni użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 139,45 metrów kwadratowych. Budynek podłączony jest do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, energetycznej. Budynek wyposażony jest w sieć centralnego ogrzewania, która uległa zniszczeniu poprzez nieużywanie w okresie ujemnych temperatur. Zniszczeniu uległa sieć jak również piec. Budynek nie został poddany termomodernizacji. Wewnątrz budynku widać czarne ślady wilgoci, które powstały na skutek braku wietrzenia. W budynku remontu wymaga kuchnia, łazienka oraz WC. W pokojach na piętrze wymiany wymaga podłoga. Ściany pokoi jak i przedpokojów wymagają odświeżenia. Generalnie stopień zużycia budynku należy uznać jako średni.

należącej do dłużnika: Marek Janicki położonej: Szczedrzyk, Wesoła 4
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00071048/1]

Suma oszacowania wynosi 404 577,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 303 432,75zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 457,70zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030 z dopiskiem wadium do sprawy KM 443/21

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 15-09-2022 r. o godz. 09.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział IX Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.