Suchy Bór

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00152937/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 31-01-2020 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działki nr 1932/303, 1933/303, 1934/303 i 1935/303 o łącznym obszarze 0,3712 ha położone są obok siebie, mają wspólne granice i kształt zbliżony do prostokąta. Ich granice wyznaczają od północy wydzielona działka nr 2017/303 zabudowana siedmioma domkami campingowymi typu Brda, od południa ul. Sosnowa, a od zachodu ul. Kasztanowa którymi dojeżdża się do okolicznych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi z pobliskiej ul. Pawlety, od wschodu alternatywna droga dojazdowa do nieruchomości z ul. Sosnowej. Na części powierzchni działki nr 1933/303 o powierzchni 0,0933 ha, wzniesiony jest parterowy budynek gospodarczy byłej sterowni oczyszczalni ścieków, który z powodu nie użytkowania od wielu lat jest w złym stanie technicznym. Niezabudowana część kompleksu działek ma nawierzchnię gruntową, piaszczystą, porośnięta trawą. Teren jest ogrodzony siatką i ogrodzeniem z ram metalowych przymocowanych do cokołu i słupków. Działki znajdują się w terenie uzbrojonym w sieć elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

Na części powierzchni działki nr 1933/303 o powierzchni 0,0933 ha, wzniesiony jest parterowy budynek gospodarczy – byłej sterowni oczyszczalni ścieków. Wybudowany w latach 70 – tych XX wieku, po przyłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, od wielu lat jest nie użytkowany i znacznie zdewastowany. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej. Znajdują się w nim zdewastowane pomieszczenia gospodarcze byłej sterowni oczyszczalni ścieków z zapleczem socjalnym. Budynek jest parterowy, nie podpiwniczony. Wysokość budynku od poziomu terenu wynosi od około 2,55m – 2,95 m. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej. Ściany wymurowane z bloczków i cegły ceramicznej. Stropodach żelbetowy pokryty papą. Stolarka okienna drewniana, drzwi zewnętrzne stalowe.Ściany pomieszczeń otynkowane i pomalowane farbami wodnymi. Posadzki betonowe, w części pomieszczeń zachowały się na posadzkach uszkodzone płytki pcv. Instalacje w budynku zostały rozebrane bądź zdewastowane. Pomieszczenia od wielu lat nie ogrzewane. Pokrycie dachu jest uszkodzone i w wielu miejscach przecieka. Ściany i posadzki zawilgocone, popękane, wykruszone. Tynki uszkodzone z dużych powierzchni ścian i sufitów odpadły. Stolarka okienna i drzwiowa, częściowo zdemontowana bądź spróchniała i uszkodzona z powybijanymi szybami.

Powierzchnia ogólna budynku to 77,66m2. należącej do dłużnika:Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Suchy Bór Sp. z o.o.
położonej: 46-053 Chrząstowice, ul. Sosnowa, Suchy Bór,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00152937/2].

Suma oszacowania wynosi 271 460,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 203 595,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 146,00 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej w dniu porzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium KM 614/17”

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotową nieruchomość będzie można oglądać w dniu 16-01-2020 r.o godz.11:30.
Natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a, w sekretariacie Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.