PROMONT 3

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00146640/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 11-08-2017r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 16, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości :

Działka ewidencyjna nr 357/8 arkusz mapy 6, o powierzchni 0,5374 ha, obręb ewidencyjny 0118 Zakrzów, Gmina Opole M., powiat M. Opole województwo opolskie.
Działka oznaczona w EGiB jako Bi – inne tereny zabudowane.

Budynek magazynowo – biurowy, wolnostojący, 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. – wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 60 XX w., Dach dwuspadowy o niewielkim kącie nachylenia, kryty papą, częściowo docieplony. Budynek ocieplony i otynkowany. Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa typowa płycinowa pełna i z przeszkleniami oraz częściowo aluminiowa przeszklona. Hala magazynowa z trzema bramami stalowymi dwuskrzydłowymi otwieranymi ręcznie. Podłogi w części biurowej wykończone płytkami ceramicznymi i wykładziną dywanową. W hali magazynowej posadzka betonowa. Ściany tynkowane i malowane, w części sanitarnej wykończone płytkami ceramicznymi. Sufity podwieszane z oświetleniem. Instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, w części pomieszczeń klimatyzacja. Centralne ogrzewanie gazowe z kotła gazowego. Grzejniki panelowe. Ciepła woda z kotła gazowego.

Powierzchnia zabudowy: 1589,00 m². Powierzchnia użytkowa przeliczona z powierzchni zabudowy: 1455,62 m2. Stan techniczny budynku: dobry. Standard wykończenia: dobry.

Budynek magazynowy, w zabudowie zwartej z budynkiem magazynowo-biurowym (znajduje się po jego północnej stronie), 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 60 XX w. Dach płaski kryty papą. Budynek ocieplony i otynkowany. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa metalowa pełna. Hala magazynowa z trzema bramami stalowymi dwuskrzydłowymi otwieranymi ręcznie. Posadzka betonowa bez okładzin.

Powierzchnia zabudowy: 386,00 m², powierzchnia użytkowa przeliczona z powierzchni zabudowy: 353,60 m2. Stan techniczny budynku: dostateczny. Standard wykończenia: dostateczny.

Budynek kotłowni gazowej, w zabudowie zwartej z budynkami magazynowymi (znajduje się w północno-zachodnim rogu), 1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 60. XX w. Dach płaski kryty papą. Drzwi wejściowe metalowe pełne. W środku znajduje się kocioł gazowy i zasobnik ciepłej wody użytkowej. Posadzka betonowa bez okładzin.

Powierzchnia zabudowy: 19,00 m². Powierzchnia użytkowa przeliczona z powierzchni zabudowy: 17,41m2. Stan techniczny budynku: zadowalający. Standard wykończenia: zadowalający.

Budynek socjalny, w zabudowie zwartej z budynkami magazynowymi (znajduje między budynkiem kotłowni i magazynowym),1 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej w latach 60. XX w. Dach płaski kryty papą. Drzwi wejściowe metalowe pełne. Brak stolarki okiennej, szklane luksfery na szczycie ściany. W środku znajdują się szatnie i łazienki z prysznicami i WC. Posadzka betonowa pokryta kafelkami ceramicznymi. Ściany tynkowane i malowane. Sufity podwieszane z płyt kasetonowych. Centralne ogrzewanie gazowe z kotła gazowego. Grzejniki panelowe. Ciepła woda z kotła gazowego.

Powierzchnia zabudowy: 17,00 m², powierzchnia użytkowa przeliczona z powierzchni zabudowy: 15,57m2. Stan techniczny budynku: zadowalający. Standard wykończenia: zadowalający.

Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 2011 m2, obliczona na jej podstawie powierzchnia użytkowa wynosi 1842,20 m2 i taką przyjęto do dalszych obliczeń. Biorąc pod uwagę stan i wiek udostępnionych budynków oraz ich zróżnicowany standard średni stan budynków na potrzeby wyceny określono jako zadowalający,

należącej do dłużnika:Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROMONT Z. Kulesza, A. Jędrzejczyk J. Wystrach Sp.j. położonej: 45-068 Opole,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00146640/8]

Suma oszacowania wynosi 2.180.000,00 zł, BRUTTO (1.772.357,72 zł netto+ 407.642,28 zł podatek Vat)
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
1.635.000,00zł. BRUTTO (1.329.268,29 zł netto+ 305.731,71zł podatek VAT)

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 218.000,00zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 1148/15”

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przedmiotową nieruchomość będzie można oglądać w dniu 3-08-2017 r. od godz. 10.00 do godz. 10.30. Natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a w sekretariacie Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.