Pl. Teatralny

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI 1/4 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 18-11-2022r. o godz.10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a
w sali nr 214, odbędzie się pierwsza licytacja 1/4 udziału w lokalu mieszkalnym

składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 37,30 m2. Z większego pokoju można wyjść na balkon. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 2,20 m2. Lokal znajduje się w Opolu przy Placu Teatralnym 6-7, w centrum miasta Opola. W sąsiedztwie przeważa zabudowa mieszkalna wielorodzinna. W okolicy znajduje się wiele obiektów usługowych, oświatowych, kulturalnych, gastronomicznych, itp. Lokal znajduje się na V piętrze budynku. Dwa okna pokoi zlokalizowane są od strony wschodniej. Po wejściu do lokalu znajdujemy się w przedpokoju, na lewo jest kuchnia, na prawo łazienka, na wprost znajdują się pokoje. Ściany pomieszczeń pomalowane są farbą emulsyjną. W kuchni oraz łazience ściany pokryte są częściowo płytkami ceramicznymi. Podłoga w pokoju pokryta jest mozaiką parkietową. Podłoga w kuchni oraz przedpokoju wyłożona jest płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna wykonana jest z tworzywa. Stolarka drzwiowa drewniana płytowa. Lokal wyposażony jest w sieć elektryczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania – źródłem ciepła jest sieć ciepłownicza. Lokal wykorzystywany jest na cele mieszkaniowe. Stan techniczny lokalu należy przyjąć jako zły. Lokal nie był remontowany od kilkudziesięciu lat. Lokal wymaga generalnego remontu – należy dokonać generalnego remontu kuchni, łazienki oraz pokojów. Remont wymagają ściany oraz podłogi. Stolarka drzwiowa wymaga wymiany. Wszystko to powoduje iż stopień zużycia lokalu jest wysoki. Lokal znajduje się w budynku o 11 kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej. Budynek powstał kilkadziesiąt lat temu. Budynek w którym znajduje się wyceniany lokal podłączony jest do sieci energetycznej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci ciepłowniczej, sieci telekomunikacyjnej.
należącego do dłużnika: Jarosław Dziubiński

położonego: 45-353 Opole, ul. Plac Teatralny 6-7/59, Opole,
wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość w Opolu pod numerem .
(Adres spółdzielni: 45-061 Opole, ul. Katowicka 23)

dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00154592/5]
Suma oszacowania całości nieruchomości wynosi 186 501,00 zł,
natomiast udziału 1/4 części wynosi 46 625,25 zł, zaś cena wywołania udziału jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34 968,94 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 662,53 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 04-11-2022 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział IX Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.