Ozimek, ul. Dzierżona

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00104088/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 08-11-2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Ozimku przy ul. Dzierżona 5/9.

Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju. Powierzchnia użytkowa lokalu, wynosi: 47,18 m2. Powierzchnia przynależnej piwnicy w podpiwniczeniu budynku, wynosi: 9,41 m2. Układ funkcjonalny jest dobry do wszystkich pomieszczeń są niezależne wejścia z przedpokoju. Pomieszczenia są otynkowane tynkiem wapienno cementowym, tynkami strukturalnymi ozdobnymi, pomalowane farbami emulsyjnymi lub wytapetowane. Część powierzchni ścian w kuchni i łazience obłożono płytkami ceramicznymi. W części pomieszczeń sufity obłożono płytkami styropianowymi. Posadzki wyłożone są panelami drewnopochodnymi, parkietem, wykładziną dywanową i płytkami ceramicznymi. Okna są drewniane zespolone. Drzwi wejściowe obłożono materiałem tłumiącym dźwięki. Drzwi do pozostałych pomieszczeń są harmonijkowe. Lokal wyposażony jest w instalację energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej. W łazience zamontowana jest wanna, kompakt wc i umywalka, a w kuchni kuchenka na gaz propan butan i zlewozmywak dwukomorowy.
należącej do dłużnika: Piotr Dworakowski
położonej: Ozimek, Dzierżona 5/9

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00104088/4]

Suma oszacowania wynosi 142 280,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 106 710,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 228,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 24/19”

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 25-10-2019 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.