Nieruchomość stanowiąca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00117135/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 24-10-2016r. o godz. 12:30
w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 225,

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 60,82 m2, składającego się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Lokal położony jest na III piętrze w budynku mieszklanym, wielolakalowy, pięcio kondygnacyjnym, wzniesionym w 1977 r., w systemie tzw wielka płyta. Lokal wyposażony w energię elektryczną oświetlenia i siły, wodociąg, kanalizację, gaz, centralne ogrzewanie, centralna ciepła woda, wentylacja grawitacyjna, telewizja zbiorcza Azart i cyfrowa, internet, domofon
należącej do dłużników:Tadeusz Mróz i Henryka Mróz
położonej: 45-256 Opole, Stefa Grota Roweckiego 9C/11,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00117135/3]
Suma oszacowania wynosi 247 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 925,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 790,00zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 napóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W dniu 18-10-2016 r. o godz. 10.00 będzie można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.