Niemodlin

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00051118/7

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 30-10-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 117,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny o powierzchni 74,02 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, spiżarki, łazienki i przedpokoju, z przynależnym udziałem 2167/10000 części w nieruchomości wspólnej, która stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Lokal położony jest na parterze w budynku mieszkalnym, dwukondygnacyjnym z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczonym, wzniesionym około 1930 r. w technologi tradycyjnej. Stan techniczny budynku i lokalu średni. Lokal wymaga remontu w zakresie wymiany części okien, czyszczenia i malowania drzwi, szlifowania i lakierowania drewnianych podłóg, odnowienia i malowania okładzin ścian i sufitów, wymiany części urządzeń w kuchni i łazience.
Wyposażenie w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, etażową centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej

należącej do dłużnika: Romana Pawlińska-Chmara
położonej: 49-100 Niemodlin, ul. Wojska Polskiego 8/2,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00051118/7]
Suma oszacowania wynosi 156 325,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 243,75 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 632,50zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 150/17”

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 18-10-2018 r. o godz. 11.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.