Niemodlin, ul. S. Moniuszki

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI
1/2 CZĘŚCI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 11-08-2023r. o godz. 11:00
w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222, o
dbędzie się druga licytacja 1/2 części nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garażowym. Działka nr 937 ma powierzchnię 0,0450 ha. Budynek mieszkalny posiada trzy kondygnacje nadziemne – parter, piętro oraz urządzone poddasze. Budynek nie posiada piwnicy. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 114 metrów kwadratowych. Budynek mieszkalny wykonany jest w technologii tradycyjnej – murowany, dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką. Na parterze budynku znajdują się: przedpokój, salon, kuchnia, jadalnia, pomieszczenie gospodarcze, WC. Z pomieszczenia gospodarczego można wyjść na dwór. W pomieszczeniu gospodarczym zlokalizowana jest pralka oraz kocioł gazowy centralnego ogrzewania. Na piętrze znajduje się przedpokój, pięć pokoi oraz łazienka. Jeden z pokoi na piętrze posiada wyjście na taras. Na urządzonym poddaszu znajduje się jedno duże pomieszczenie oraz garderoba. WC wyposażone jest w toaletę oraz umywalkę. Łazienka wyposażona jest w toaletę, umywalkę oraz wannę. Ściany pokoi są pomalowane farbą. Ściany kuchni, łazienki, klatki schodowej, poddasza pokryte są boazerią drewnianą. Ściany łazienki oraz WC pokryte są płytkami ceramicznymi. Podłoga salonu oraz jednego z pokoi na piętrze wyłożona jest parkietem. Podłoga pozostałych pokoi na piętrze oraz pomieszczenia na poddaszu wyłożona jest deskami podłogowymi. Podłoga w kuchni, łazience oraz WC pokryte są płytkami ceramicznymi. W skosach dachu na poddaszu znajdują się drewniane okna dachowe. Skosy od wewnątrz obite są boazerią drewnianą. Schody pomiędzy kondygnacjami są drewniane. Stolarka wewnętrzna drzwiowa wykonana jest z drewna. Stolarka okienna została wymieniona kilkanaście lat temu na okna z tworzywa sztucznego. Łazienka była gruntownie remontowana w 2019 roku, natomiast WC przeszło gruntowny remont w 2020 roku. Budynek wyposażony jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową oraz centralnego ogrzewania. W ramach prac remontowych został wymieniony piec zasilający sieć centralnego ogrzewania na kocioł gazowy. Sama zaś sieć centralnego ogrzewania nie została wymieniona. W dalszym ciągu pomieszczenia ogrzewane są poprzez grzejniki żeliwne. Od początku istnienia budynku nie był remontowany dach. Powoduje to drobne nieszczelności oraz zacieki przy kominach. Stan techniczny budynku należy uznać jako dobry.
Budynek garażu posiada jedną kondygnacje nadziemną. Budynek nie posiada piwnicy. Powierzchnia zabudowy budynku garażu wynosi 34 metry kwadratowe. Według danych z ewidencji gruntów i budynków budowa budynku została ukończona w 1995 roku. Budynek garażu wykonany jest w technologii tradycyjnej – murowany, dach płaski. Budynek wyposażony jest w bramę wjazdową, drzwi oraz okno. Stan techniczny budynku należy uznać jako dobry.

należącej do dłużnika: Wacław Aftyka
położonej: 49-100 Niemodlin, ul. Stanisława Moniuszki 15,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00061956/6]
Suma oszacowania całości nieruchomości wynosi 502 948,00 zł

Suma oszacowania 1/2 części nieruchomości wynosi 251 474,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 167 649,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 147,40 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030

dopiskiem wadium do sprawy KM 199/14 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 03-08-2023 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.