Kotórz Mały

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00032459/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 23-01-2020 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej dom.

Przedmiotowy budynek to obiekt parterowy z użytkowym poddaszem nie podpiwniczony. Według oświadczenia Renaty Olszewskiej budynek wybudowany został w 1934 r. Przedmiotową nieruchomość zakupiono pod koniec lat 80-tych XX wieku i w latach 90-tych przeprowadzono remont budynku połączony z wymianą okien i drzwi, wyminą części instalacji, wykonaniem instalacji c.o. z dobudowaniem kotłowni i montażem kotła c.o., ociepleniem ścian zewnętrznych. Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej. Ściany wymurowane z cegły ceramicznej strop nad parterem i schody na poddasze są drewniane, dach konstrukcji drewnianej pokryty jest dachówką cementową. Odwodnienie połaci dachu rynnami i rurami spustowymi. Ściany zewnętrzne ocieplono styropianem o grubości 5 cm. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z kotła opalanego węglem zamontowanego w dobudowanej kotłowni na parterze.

Wewnątrz na parterze budynku znajdują się trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój ze schodami na poddasze, dobudowana kotłownia, oraz przedsionek. Na poddaszu są trzy pokoje, przedpokój ze schodami zejściowymi na parter, korytarz, cztery strychy z których jeden zaadaptowany został na sanitariat z zamontowaną umywalką i muszlą ustępową, a pozostałe wykorzystywane są jako garderoby przy pokojach i pomieszczenia gospodarcze. Wysokość pomieszczeń na parterze wynosi około 2,50 m, a na poddaszu wysokość pomieszczeń ze względu na skosy ścian jest zmienna i wynosi od około 0,80 m do około 2,50 m. Łączna powierzchnia to: 199,89 m2 (parter: 117,27m2 a poddasze: 82,62m2). Pomieszczenia w budynku otynkowane są tynkiem wapienno – cementowym, obłożone tapetami i pomalowane farbami wodnymi. W łazience wykonano sufit podwieszony z zamontowanym oświetleniem halogenowym. Część powierzchni ścian wyłożono płytkami ceramicznymi. Podłogi i posadzki w zależności od przeznaczenia pomieszczeń są: betonowe, drewniane z desek strugane, paneli i płytek ceramicznych.

Działki nr 1655/222 i 2129/222 mają wspólną granicę o tworzą jeden kompleks o kształcie nieregularnego wielokąta zbliżonego do trapezu. Ich granice wyznaczają od północy i wschodu podobnego typu nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi, od południa opisana wyżej ul. Opolska z której jest wjazd na teren nieruchomości, od wschodu nieruchomość zabudowana budynkami Zakładu Produkcji Stolarki Budowlanej. Na części powierzchni działki nr 1655/222 wzniesiony jest parterowy z użytkowym poddaszem budynek mieszkalny i parterowy budynek gospodarczy, częściowo zaadaptowany do funkcji garażu z dobudowaną wiatą gospodarczą konstrukcji drewnianej.

należącej do dłużnika: Renata i Zbigniew Olszewski
położonej: Kotórz Mały Opolska 46,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00032459/0]
Suma oszacowania wynosi 324 490,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 367,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 449,00zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 651/18”.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 16-01-2020 r. o godz. 10.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział IX Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.