Dębie

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00017713/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 03-02-2023r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę
przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222, odbędzie się druga licytacja nieruchomości

Nieruchomość zabudowana obejmująca działki nr 54 i 55 oraz niezabudowane działki nr: 56, 476/57, 562/53, położone są obok siebie we wsi Dębie przy ul. Wiejskiej 46, w gminie Chrząstowice, w odległości około 18 km od Opola przy drodze o nawierzchni bitumicznej przebiegającej przez wieś w kierunku wsi Walidrogi i Dębska Kuźnia. W najbliższym otoczeniu znajdują się podobnego typu nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i gospodarczymi oraz niezabudowane działki gruntu. Pozostałe niezabudowane działki gruntów rolnych znajdują się w obrębie wsi Dębie obok zabudowań i gruntów rolnych oraz na terenach sąsiednich wsi Daniec i Dąbrowice w odległości około od 2,5 km do 3,0 km od zabudowań gospodarczych przy ul. Wiejskiej 46 we wsi Dębie.

Działki nr 54, 55, 56, 476/57 i 562/53, sąsiadują ze sobą, mają wspólne granice i tworzą jeden kompleks o kształcie nieregularnego wielokąta. Ich granice wyznaczają od północy i południa podobnego typu działki gruntu i nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi, od wschodu skarpa rowu melioracyjnego, a od zachodu opisana wyżej droga bitumiczna przebiegająca przez wieś w kierunku wsi Walidrogi i Dębskiej Kuźni, z której jest wjazd na teren nieruchomości. Na części powierzchni działki nr 54 i 55 wzniesiony jest parterowy z nie użytkowym poddaszem budynek mieszkalno gospodarczy, budynek stodoły z dobudowanym kurnikiem i garażem, nowo wybudowany budynek kurnika oraz budynek garażowo gospodarczy. Pozostała niezabudowana część działek 54 i 55 ma nawierzchnię gruntową i stanowi podwórze. Teren jest ogrodzony ogrodzeniem metalowym i siatką metalową, w ogrodzeniu jest metalowa brama wjazdowa i furtka. Teren jest uzbrojony w sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną (brak jest wykonanego przyłącza do zabudowań) i gazową (brak jest wykonanego przyłącza do zabudowań). Pozostałe działki nr 476/57 i nr 562/53 wykorzystywane są na cele rolne.
Działki gruntu nr: 193/48, 258/9, 484/66, 485/66 położone są około od 100 do 600 m od zabudowań gospodarczych, przy drogach gruntowych śródpolnych i stanowią pola uprawne i łąki.

Działki gruntu nr: 103/28, 112/30, 138/28 położone są w odległości około 1,2 km od zabudowań gospodarczych, obok drogi bitumicznej ul. Raszowska oraz dróg gruntowych śródpolnych i stanowią pola uprawne i łąki.
Działki gruntu nr: 210/179 jest łąką położoną są w odległości około 1,5 km od zabudowań gospodarczych, w otoczeniu podobnego typu gruntów, dojazd drogą gruntową śródpolną.
Działki gruntu nr: 6, 9 i 46/26 położone są we wsi Daniec w odległości około 2,5 km od zabudowań gospodarczych we wsi Dębie przy ul. Wiejskiej 46, przy drogach gruntowych śródpolnych i stanowią las oraz grunty rolne zadrzewione i zakrzewione, przeznaczone do zalesienia oraz zadrzewienia, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu.

Opis budynku mieszkalno – gospodarczego:
Budynek w latach 2005 – 2017 został wyremontowany z wymianą stolarki, podłóg, okładzin ścian i instalacji. Jest to obiekt parterowy, nie podpiwniczony, z nie użytkowym poddaszem. Wewnątrz budynku na parterze w części mieszkalnej znajdują się: salon, 2 pokoje, sypialnia kuchnia, „stara” i „nowa” łazienka, wc, kotłownia, ganek (lauba), komórka gospodarcza i korytarz. W części gospodarczej są trzy obory i dwa pomieszczenia magazynowo gospodarcze. Na poddaszu jest strych na który wchodzi się z części mieszkalnej schodami składanymi, a w części gospodarczej jest wejście na poddasze w ścianie szczytowej od podwórza z drabiny przystawnej. Wysokość pomieszczeń na parterze w części mieszkalnej wynosi od około 2,45 m, a w części gospodarczej około 2,10 m.

Podstawowe dane techniczne budynku mieszkalno – gospodarczego:
Powierzchnia części mieszkalnej:
127,76 m2
Powierzchnia części gospodarczej (50%):
59,95 m2
Powierzchnia strychu nad cz. mieszkalną:
98,27 m2
Powierzchnia poddasza nad cz. gospodarczą:
59,76 m2
Powierzchnia zabudowy cz. mieszkalnej:
167,47 m2
Powierzchnia zabudowy cz. gospodarczej:
135,06 m2
Razem powierzchnia zabudowy
302,53 m2
Kubatura budynku cz. mieszkalnej:
885,00 m3
Kubatura budynku cz. gospodarczej:
733,00 m3
Razem kubatura
1618,00 m3

Budynek wzniesiony został w technologii tradycyjnej. Ściany wymurowane są z kamienia i cegły, ocieplone w XXI wieku styropianem i tynkiem mineralnym, stropy drewniane, monolityczne i typu Kleina ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych. dach dwuspadowy drewniany pokryty dachówką. Odwodnienie połaci dachu rynnami i rurami spustowymi. Stolarka okienna i drzwiowa jest z tworzyw sztucznych i drewniana. Pomieszczenia w budynku obłożone są płytami gipsowymi lub otynkowane tynkiem wapienno – cementowym, wyrównane gładziami gipsowymi i pomalowane farbami wodnymi. W części pomieszczeń wykonano sufity podwieszone z płyt gipsowych z zamontowanym oświetleniem. Część powierzchni ścian w zależności od przeznaczenia pomieszczeń wyłożona jest płytkami ceramicznymi. Podłogi i posadzki w zależności od przeznaczenia pomieszczeń są betonowe, wyłożone płytkami ceramicznymi, płytkami lastrykowymi i panelami drewnopochodnymi.

Budynek w części mieszkalnej wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodociągową, kanalizacyjną i centralnego ogrzewania zasilaną z kotła opalanego węglem i drewnem, zamontowanego w kotłowni. W „starej” łazience zamontowana jest zużyta technicznie wanna, umywalka, muszla ustępowa, a w „nowej” łazience zamontowano kabinę prysznicową i kompakt wc. W kuchni pozostawiono stary piec kuchenny kaflowy oraz dodatkowo zamontowano kuchenkę gazową opalaną gazem propan butan. W kotłowni zamontowany jest zbiornik na ciepłą wodę i hydrofor. Część gospodarcza wyposażona jest w instalację elektryczną i wodociągową.

Opis budynku stodoły z dobudowanym kurnikiem i garażem:

Jest to obiekt wolnostojący, posadowiony obok budynku mieszkalno gospodarczego. Wewnątrz budynku znajduje się stodoła z wiatą drewniana przy stodole pokrytą niepełnowartościową blachą, przeznaczona do rozbiórki. Do ściany szczytowej budynku stodoły przybudowano kurnik i garaż.

Podstawowe dane techniczne budynku:
Powierzchnia stodoły:
132,86 m2
Powierzchnia kurnika:
13,14 m2
Powierzchnia garażu:
9,79 m2
Razem powierzchnia:
155,79 m2
Powierzchnia zabudowy stodoły:
146,75 m2
Powierzchnia zabudowy kurnika:
17,21 m2
Powierzchnia zabudowy garażu:
11,50 m2
Razem powierzchnia zabudowy:
175,46 m2
Kubatura stodoły:
909,00 m3
Kubatura kurnika:
56,00 m3
Kubatura garażu:
41,00 m3
Razem kubatura:
1006,00 m3

Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej w latach 60- tych XX wieku. Ściany wymurowane są z cegły ceramicznej i bloczków. Dach konstrukcji drewnianej pokryty dachówką i blachą. Budynek jest otynkowany tynkiem wapienno – cementowym. Posadzka jest betonowa. Wrota do garażu metalowe, a pozostałe wrota i drzwi drewniane ciesielskie Budynek wyposażony w instalację elektryczną.

Opis budynku nowego kurnika:

We wschodniej części działki wzniesiony jest wolnostojący nowo wybudowany budynek kurnika. Wysokość pomieszczenia od 3,25 m do 4,76 m.

Podstawowe dane techniczne budynku:
Powierzchnia użytkowa:
43,22 m2
Powierzchnia zabudowy:
49,77 m2
Kubatura do zrębu budynku:
164,00 m3

Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej. Ściany wymurowane są z pustaków szczelinowych ceramicznych. Dach konstrukcji drewnianej pokryty blachą. Budynek jest nie otynkowany. Wrota metalowe dwuskrzydłowe. Posadzka jest betonowa.

Opis budynku garażowo gospodarczego:

Przy ul. Wiejskiej, wzdłuż ogrodzenia wzniesiono na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku wolnostojący budynek garażowo gospodarczy. Wewnątrz budynku znajduje się pomieszczenia magazynowe i garaż. Wysokość pomieszczeń od 1,86 m do 2,16 m.

Podstawowe dane techniczne budynku:
Powierzchnia użytkowa (50%):
25,15 m2
Powierzchnia zabudowy:
60,97 m2
Kubatura budynku:
143,00 m3

Budynek wybudowany został w technologii tradycyjnej. Ściany wymurowane są z bloczków i cegły. Stropodach konstrukcji żelbetowej jednospadowy pokryty papą. Odwodnienie połaci dachu rynnami i rurami spustowymi z blachy ocynkowanej Budynek otynkowany tynkiem wapienno cementowym. Wrota i drzwi drewniane deskowe. Posadzka jest betonowa. Budynek wyposażony w instalację elektryczną.
należącej do dłużnika: Sebastian Szepela
położonej: 46-053 Dębie,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00017713/8].

Suma oszacowania wynosi 938 615,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 625 743,33zł.
Oszacowana wartość dożywotniej, nieodpłatnej służebności osobistej mieszkania dla rodziców właściciela nieruchomości Helmuta i Grażyny Szepela, zgodnie z umową darowizny z dnia 12 marzec 2012 r. została oszacowana przez biegłego na kwotę 97 948,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 93 861,50 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium KM 414/19”.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Przedmiotową nieruchomość będzie można oglądać w dniu 18-01-2023 r. o godz.12:00.
Natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a, w sekretariacie Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.