Chróścice

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KWOP1O/00051447/2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-09-2018r. o godz. 10:00
w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 16,
odbędzie się druga licytacja 1/2 niewydzielonej części nieruchomości.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Chróścice przy ul. Parkowej nr 6 na terenie niewielkiego osiedla domów jednorodzinnych. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią podobne budynki mieszkalne i gospodarcze oraz grunty użytkowane rolniczo.Dojazd do nieruchomości drogą o charakterze osiedlowym. Nawierzchnia drogi asfaltowa, prowadząca do gruntów rolnych i kończąca się wraz z zabudowaniami.

Działka nr 1372/84: o powierzchni 0,0900 ha i kształcie zbliżonym do prostokąta. Oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako B-RV.Teren o płaskiej konfiguracji posiadający dostęp do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej. Rozmieszczenie budynku względem działki korzystne. Pozostały obszar użytkowany jako teren biologicznie czynny, obsadzony trawą oraz drzewkami ozdobnymi. Dojścia do budynków utwardzone, nieruchomość ogrodzona. Stan zagospodarowania działki dobry. Na działce nr 3172/84 znajdująsię następujące części składowe:
Budynek mieszkalny: wolnostojący, 1 kondygnacyjny z wysoką piwnicą i garażem w przyziemiu budynku, wybudowany w 1982 r. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej o zwartej bryle. Murowany z cegły i bloczków betonowych. Dach płaski betonowy kryty papą. Stropy betonowe. Schody betonowe. Elewacja zewnętrzna otynkowana, nieocieplona.Stolarka okienna plastikowa nowa i drewniana starego typu. Stolarka drzwiowa typowa płycionowa. Brama garażowa stalowa, rozwierana ręcznie. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne i gipsowe. Ściany malowane farbami emulsyjnymi, częściowo tapetowane, wykończone kamieniem ozdobnym, w pomieszczeniach mokrych wyłożone płytkami ceramicznymi. Posadzki na podkładzie izolacyjnym, podłogi wyłożone wykładziną dywanową, wykładziną zmywalną oraz płytkami ceramicznymi. Sufity tynkowane, powierzchnie malowane farbami emulsyjnymi. Centralne ogrzewanie na piec węglowy. Grzejniki żeberkowe. Układ przestrzenno – funkcjonalny poprawny. Wielkość pomieszczeń odpowiednia do pełnionych funkcji. Powierzchnia użytkowa: 103,02 m². Stan techniczny budynku i standard wykończenia dobry. Rok budowy ok. 1982, po częściowym remoncie w 2010r. Instalacje wewnętrzne: wodna, kanalizacyjna, elektryczna, c.o. – Budynek gospodarczy: zbudowany w technologii murowanej o powierzchni użytkowej ok. 34 m2. Budynek wybudowany z przekroczeniem granicy działki sąsiedniej nr 1607/84. Stan techniczny dobry.

należącej do dłużnika: Tomasz Bik
położonej: 46-081 Dobrzeń Wielki, Parkowa 6, Chróścice,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00051447/2]
Suma oszacowania udziału wynosi 128.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85.333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.800,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KM 384/15”

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 06-09-2018 r. o godz. 11.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.