Anny Jantar

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00135282/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 20-12-2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 222, odbędzie się pierwsza licytacja 1/2 części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 6 położony na I piętrze budynku, ul. Anny Jantar 5/6.

Lokal powstał w wyniku połączenia i przebudowy dwóch mieszkań. Obecnie po przebudowie lokal składa się z trzech pokoi, pokoju z aneksem kuchennym, dwóch łazienek, garderoby i przedpokoju. Z pokoju z aneksem kuchennym i z dwóch pokoi dzieci, jest wyjście na balkon.Pomieszczenia są otynkowane tynkiem mechanicznym cienkowarstwowym mineralnym, pomalowane farbami emulsyjnymi. Ściany w łazienkach obłożono płytkami ceramicznymi. W części pomieszczeń wykonano elementy sufitów podwieszonych z zamontowanym oświetleniem halogenowym oraz półki z płyt gipsowych. Posadzki wyłożone są płytkami ceramicznymi. Okna i drzwi wyjściowe na balkon są zespolone, wymienione na bardziej szczelne w latach 2010 -2011. Drzwi wejściowe są wzmocnione, drewniane pełne. Drzwi do pozostałych pomieszczeń są drewniane częściowo przeszklone. Lokal wyposażony jest w instalację energii elektrycznej, wodociągową, ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej. W jednej łazience zamontowana jest kabina prysznicowa, kompakt wc i umywalka, a w drugiej łazience jest wanna, umywalka i kompakt wc. W aneksie kuchennym zamontowana jest płyta indukcyjna i zlewozmywak. Lokal mieszkalny, podobnie jak budynek ma 10 lat. Ogólny stan techniczny lokalu, podobnie jak budynku jest dobry. Do wyceny przyjęto powierzchnię użytkową lokalu według danych Jadwigi Mołodeckiej podanych w dniu wizji 28 grudnia 2018 r. tj. 78,81 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu, zgodnie z zapisem w księdze wieczystej, łącznie z komórkami P16-1 i P17-1 w podpiwniczeniu, to 86,38 m2,

należącej do dłużnika:Paweł Mołodecki
położonej: 45-807 Opole, ul. Jantar Anny 5/6,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00135282/0]

Suma oszacowania udziału 1/2 części wynosi 215 370,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 527,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 537,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych
66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg z dopiskiem „wadium na licytację KMP 6/17”.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 11-12-2019 r. o godz. 10.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział I Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.