A. Jantar

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
OPOLE ul. ANNY JANTAR 2/10

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 20-10-2023 r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu
mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 214,
odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości.

Lokal składa się z dwóch pokoi, salonu z kuchnią, łazienki z WC oraz przedpokoju. Lokal wyposażony jest w balkon. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 61,32 m2. Lokal znajduje się w Opolu przy ulicy Anny Jantar 2/10. Jest to zachodnia część miasta Opola. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajdują się budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki usługowe, handlowe, oraz centrum handlowe Karolinka.
Lokal znajduje się na IV kondygnacji. Łazienka nie posiadają okna. Łazienka wyposażona jest w toaletę, wannę oraz umywalkę. Opisując lokal mieszkalny należy stwierdzić iż w przedpokoju, łazience, wraz przy meblach w kuchni podłoga wyłożona jest płytkami ceramicznymi. W pokojach na podłodze znajdują się panele drewniane. Ściany w łazience pokryte są płytkami ceramicznymi, ściany w pokojach są pomalowane. Stolarka okienna wykonana z PVC. Stolarka drzwiowa wewnętrzna wykonana jest z drewna. Lokal wyposażony jest w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej. Lokal wyposażony jest również w sieć centralnego ogrzewania zasilaną z miejskiej sieci ciepłowniczej. Lokal wykorzystywany jest na cele mieszkaniowe od 2010 roku. Stopień zużycia technicznego lokalu na dzień można opisać jako niski. Budynek, w którym mieści się przedmiotowy lokal mieszkalny, jest budynkiem mieszkalnym, o pięciu kondygnacjach nadziemnych oraz kondygnacji garażu podziemnego, wybudowanym w technologii tradycyjnej. Budowa została ukończona w 2010 roku. Do budynku doprowadzone są sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna, telekomunikacyjna, ciepłownicza. Stan techniczny budynku należy przyjąć jako dobry.

należącej do dłużnika: Tomasz Hanicki
położonej: 45-807 Opole, ul. Anna Jantar 2/10,
dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00135556/2]
Suma oszacowania wynosi 519 738,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 389 803,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51 973,80 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP PARIBAS BANK POLSKA SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030
z dopiskiem wadium do sprawy GKM 83/22 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W dniu 12-10-2023 r. o godz. 12.00 można obejrzeć nieruchomość, natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a Wydział IX Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.