Dziekaństwo

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW OP1O/00116864/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 30-05-2017r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimska 60 a w sali nr 129,
odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej wolnostojącym domem jednorodzinnym z wbudownym garażem.

Dom jednorodzinny na działce gruntu nr 131 z km 1 o powierzchni 0,5235 ha jest obiektem parterowym, nie podpiwniczonym z użytkowym poddaszem o powierzchni 211,15 m2, składającym się z salonu, 5 pokoi, garderoby, kuchni, 2 łazienek, pralni z wc, holu, przedpokoju, korytarza, kotłowni, z wbudowanym garażem o powierzchni 35,25 m2. Budynek wzniesiony został w latach 2005-2006 r. w technologi tradycyjnej. Ściany wymurowane z bloczków i cegły ceramicznej, stropy żelbetonowe, dach drewniany pokryty dachówką na pełnym odeskowaniu, okna zespolone z tworzyw sztucznych i drewniane połaciowe, drzwi drewniane i metalowe. Stan techniczny budynku dobry, w budynku brak wykonanych części elementów wykończeniowych (cokołu, wejścia do budynku, zejścia na ogród itp.). Nieruchomość wyposażona w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej.

należącej do dłużnika:Bogusław Cabała

położonej: 46-070 Dziekaństwo, Opolska 26 B,

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: OP1O/00116864/5]

Suma oszacowania wynosi 855.715,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 570.476,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 85.571,50 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala Departament Operacji Krajowych 66 20300045 1110 0000 0270 8030 najpóźniej w dniu porzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Przedmiotową nieruchomość będzie można oglądać w dniu 23-05-2017 r. od godz. 10:00 do godz. 10:30. Natomiast w ciągu dwóch ostatnich tygodni można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu przy ul. Ozimska 60 a, w sekretariacie Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.