Licytacje nieruchomości

1. DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – działki wraz z zabudowaniami w Dębiu, gmina Chrząstowice koło Opola, termin licytacji: 20-03-2020;

2. LICYTACJA NIERUCHOMOŚCIOśrodek Wypoczynkowy „PETERS” w Turawie, k. Opola, termin licytacji: 30-03-2020;

3. LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI – niezabudowane działki gruntów rolnych w Opolu (dzielnica Sławice),
termin licytacji: 10-04-2020 – licytacja odwołana.

4. LICYTACJA NIERUCHOMOŚCIdziałka wraz z zabudowaniami w Antoniowie k. Opola, termin licytacji: 17-04-2020.