Witamy na stronie

Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasza Kondzieli

Strona ta ma umożliwić łatwy i szybki dostęp do informacji pomocnych przy realizacji wszelkich spraw związanych z tematem egzekucji komorniczej.

Kancelaria zlokalizowana jest w centrum miasta, w budynku Banku Gospodarki Żywnościowej.

Godziny przyjęć interesantów w kancelarii:

• Biuro podawcze, kasa, przyjmowanie wniosków, przeglądanie akt, informacje dotyczące stanu sprawy, toku postępowania, itp.:

Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 09.00 – 15.00

• Godziny przyjęć interesantów przez komornika:

Wtorek 09.00-17.00 lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Wpłat należy dokonywać na rachunek komornika nr:

66 2030 0045 1110 0000 0270 8030

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Warszawa,

ze wskazaniem w tytule przelewu:

- imienia i nazwiska / firmy (w przypadku gdy przelewu dokonuje osoba trzecia)

- numeru sprawy

- tytułu płatności (spłata zadłużenia, zaliczka, opłata stała, itp.)

lub bezpośrednio w kasie kancelarii.

dla przelewów dokonywanych zza granicy:

SWIFT: GOPZPLPW 66 2030 0045 1110 0000 0270 8030

Licytacje nieruchomości

Licytacje nieruchomości

Licytacje ruchomości

Licytacje ruchomości

Dokumenty

Dokumenty